کار زندگی نامه

Une vie consacrée au santur

آموختن موسیقی را از نوجوانی نزد استاد علی اکبر خرم (علی اکبر ثقفی) با خواندن تصنیف‌های قدیمی در سال 1354 آغاز نمود، سپس به نواختن سنتور و فراگیری ردیف صبا و میرزا عبدا… نزد استاد مسعود شناسا به مدت 5 سال در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی پرداخت.
وی علاوه بر موسیقی، به دلیل علاقه وافرش به سینما، در حوزه ساخت فیلم نیز ورود پیدا کرد و توانست چهار فیلم کوتاه (8-10 دقیقه‌ای) در بین سال‌های ۵۵ تا ۵۷ همراه با گروه سینمای جوان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر در قزوین تولید کند.
تبار در سال 1365 به فرانسه عزیمت کرد و در آنجا علاوه بر فعالیت موسیقی خود، دو رشته سینما و زبان را برای ادامه تحصیل در دانشگاه برگزید اما پس از مدتی آن‌ها را رها کرده و از ابتدا رشته موسیقی و موسیقی‌شناسی را به صورت حرفه‌ای و آکادمیک در دانشگاه خواند و در سال 1389 موفق به اخذ مدرک دکترای خود در رشته اتنوموزیکولوژی از دانشگاه سوربن فرانسه گردید.

فعالیت موسیقی به صورت نیمه حرفه ای در زمینه تدریس؛ کنسرت و تحصیل در فرانسه از سال 1365 تحصیل موسیقی و موسیقی شناسی (موزیکولوژی) را از سال 1370 در شهر استراسبورگ و سپس در پاریس

احذ مدرک فوق دیپلم و لیسانس در رشته موسیقی (موزیکولوژی) و مستر1 (فوق لیسانس) در رشته موسیقی شناسی تطبیقی (اتنوموزیکولوژی) از دانشگاه پاریس 1 سن دنی . اخذ مدرک مستر ۲ و دکترای در رشته موسیقی و موسیقی شناسی با گرایش اتنوموزیکولوژی از دانشگاه پاریس سوربن در زمیقی ایرانی و معرفی آن از سال 1365 ؛ اجرای کنفرانس و کنسرتهای متعدد ( 350 ) در فرانسه و کشورهای دیگر

شرکت در فستیوالهای مختلف مثل Womad, City of London festival, Compostella Millenium Festival

تولید و انتشار 6 سی دی از سنتور توسط ناشران معتبر در فرانسه و نیز7 سی دی از استادهای موسیقی ایرانی

انتشار کتابی در سال 1392 تحت عنوان: سنتور پارسی انتشار کتابی در سال 1384 تحت عنوان: (تغییرات موسیقی ایرانی در اوایل قرن بیستم (1940 – 1898 ,اولین ضبط درایران
“Les transformations de la musique iranienne au début du XXe siècle (1898- : Les premiers enregistrement en Iran”, “Le santur persan” : Edition Geuthner.

عضو انجمن اتنوموزیکولوگهای فرانسه Société Française d´Ethnomusicologie (S.F.E.)

و گروه تحقیقاتی پ. ل. م دانشگاه سوربن PLM-SEEM-PS (Centre de recherche Patrimoine et Langages Musicaux – Paris-Sorbonne).

PDFدانلود بیوگرافی . CV در اینجا.